*Erişim: Hem geleneksel medya hem de sosyal medya teknolojileri herkesin genel bir kitleye erişebilmesine olanak sağlar.

*Erişilebilirlik: Geleneksel medya için üretim yapmak genellikle özel şirketlerin ve hükumetlerin yönetimi içerisindedir; sosyal medya araçları genel olarak herkes tarafından az veya tamamen ücretsiz de kullanılabilir.

*Kullanılırlık: Geleneksel medya üretimi çoğunlukla uzmanlaşılmış yetenekler ve eğitim programları gerektirmektedir. Çoğu sosyal medya için bu geçerli değildir veya bazı durumlarda yetenekler tamamen değişmiş ve yenidir, yani herkes üretimde bulunabilir.

*Yenilik: Geleneksel medya iletişimlerinde meydana gelen zaman farkı (günler, haftalar, hatta aylar) anında etki ve tepki olan sosyal medya ile kıyaslandığında uzun olabilmektedir (Tepkilerin zaman aralığına katılımcılar karar verir). Geleneksel medya da sosyal medya uygulamalarına adapte olmaktadır, dolayısıyla yakın zamanda bu farklılık ortadan kalkacaktır.

*Kalıcılık: Geleneksel medya yaratıldıktan sonra değiştirilemez (bir dergi makalesi başladıktan ve dağıtıldıktan sonra aynı makale üzerinde değişiklik yapılamaz, oysa sosyal medya yorumlar veya yeniden düzenlenmeyle aninda değiştirilebilir.

Dijital PR süreclerinde başarılı bir sosyal medya kullanımıyla aşağıdakiler sağlanabilir;

  • Topluluk oluşturmak
  • Müşterilere ulaşmak
  • Medyayı etkilemek
  • Arama motorunda görünürlüğü iyileştirmek
  • Satış artırmak
  • Hedef kitle ile etkileşim, marka sevgisi ve marka sadakati oluşturmak
  • Konuşulmayı sağlamak “Earned media” oluşturmak
  • Kanaat önderlerine ulaşmak
  • Kriz yönetimini kullanmak