Ofiste çalışırken Facebook’ta kişisel iletinizi güncelleyebiliyor musunuz? Ya da Tweet atıyor musunuz?
İşyerindeyken sosyal ağ platformlarına bağlanabiliyorsanız eğer gerçekten azınlıktasınız demektir. Reed.co.uk sitesinin İngiltere’de yapmış olduğu araştırmasına göre İngilizlerin sadece üçte biri mesai saatleri içerisinde sosyal ağ platformlarına bağlanabilirken, %60’ı da Facebook ve Twitterın iş yerlerinde yasaklanması gerektiği görüşünde olduklarını belirtiyor.
İngiltere’de yapılan araştırmaya göre;
Sosyal ağ platformlarını İngilizlerin %33’ü ofis de çalışırken kullanabilirken %67’si de kullanamıyor.
Çalışma saatlerindeyken ofislerinde sosyal ağ platformlarını kullanabilenlerin %27’si finans, %33’ü mühendislik, %43’ü IT ve %44’ü de pazarlama departmanlarında çalışmakta. Bu oranlardan çıkarmış olduğum yoruma göre sosyal medya gücünü pazarlama departmanlarında gün geçtikçe daha da yükseltecek olması…
Genel olarak kullanılan popüler sosyal ağ sitelerinin zirvesinde %45’lik bir oranla Facebook bulunuyor ve Facebook’u en çok kullanan yine pazarlama departmanlarında çalışanlar oluyor. Facebook’u takiben ikinci sırada, LinkedIn sitesi göze çarpıyor. LinkedIn’i en çok kullananlar hem IT hem de pazarlama departmanı çalışanları… Popülerlik sırasını takiben sırasıyla üçüncü ve dördüncü , Youtube ile Twitter olurken %3’lük bir payla bloglar en az takip edilen sosyal ağ platformu oluyor.
Araştırmaya katılanların bazıları iş yerlerinde sosyal paylaşım sitelerini zaman kaybı olarak nitelendiriyor ve yüz yüze iletişimin tek gerçek iletişim olduğunu da ekliyor. Tam tersi olarak da motive edilmiş çalışanların sosyal ağları, iş verimliliklerini arttırmak için kullandıkları da ayrı bir görüş olarak vurgulanmakta…
Sosyal ağlara bağlanabilirlik açısından şirket politikaları incelendiğinde ise şirketlerin %28’i sosyal ağ platformlarını tamamen yasaklarken, %32’sin de ne yasaklama ne de bu konuda herhangi bir politika izlendiği görülüyor. %40’lık bir oranla da en büyük pay şirketlerin sosyal ağlara sınırlı erişimle izin veriyor olması.
Peki, şirketlerde sosyal ağ sitelerine erişebilen kişiler bu siteleri ne kadar sıklıkla ve ne için kullanıyor?
Araştırma yapılanların %62’si günde bir ya da iki kez, %24’ü günde üç ya da beş kez ve %5’i de on ya da daha fazla sayıda sosyal ağlara bağlanıyor. Sosyal ağlara bağlananların %64’ü mobil telefondan bağlanırken de %36’sı da iş bilgisayarlarından bağlanmayı tercih ediyor.
Reed.co.uk’nin İngiltere’de yapmış olduğu araştırmaya göre İngilizler iki görüşte ayrılık yaşıyor;
1- İş yerlerinde sosyal ağlara erişimi olan çalışanlar daha mutlu ve üretken oluyor.
2- Sosyal ağlara erişimi yasaklamada şirketler haklı.
Tabii ki de bu tür görüşlerin ardı arkasının kesilmeyeceği su götürmez bir gerçek. Her açıdan bakılmaya çalışıldığında şirketlerin sosyal ağları kısıtlama ya da tamamen engelleme politikalarında haklı sebepleri varken, çalışanların da sosyal ağlarda araştırma yapıp iletişim kurmak istemesi bir o kadar temel ihtiyaç halini alıyor günümüzde…