BTK’nın sitesine gönderilen soru ve cevabı;

Kullanıcı kendi şirketi bünyesinde GSM operatörlerinin toplu SMS tarifelerini kullanmak istediğini belirtiyor. Ancak Turkcell, Avea ve Vodafone firmaları ile anlaşma yapılmadan farklı SMS gönderimi yapan firmaların fiyatlarının daha uygun olduğunu belirtiyor. Gönderilen toplu SMS’ler için gönderen alanında firma unvanının değil de herhangi bir GSM numarasının gözükeceğini söylüyor. Bunun yasal bir olay olup olmadığını sorarken kanunen uygunsa GSM operatörlerinden daha uygun fiyat sunulduğu için bu firmaları tercih edeceklerini belirtiyorlar.

Elektronik haberleşme hizmetinin verilebilinmesi Kurum’dan alınacak izin ile mümkün olmakla, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 8’inci maddesinin (1)’inci fıkrasında yer alan “Bakanlığın strateji ve politikaları da dikkate alınarak Kurumca yapılacak yetkilendirmeyi müteakip, elektronik haberleşme hizmeti verilebilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı kurulup işletilebilir” hükümde belirtildi. SMS hizmetinin ancak Kurum ile imtiyaz sözleşmesi imzalamış olan GSM işletmecileri ve GSM işletmecilerinin nam ve hesabına bu işi yürüten firmalar tarafından yürütülebileceği, 16/07/2008 tarihli ve 2008/DK – 08/416 sayılı Kurul Kararı ile belirlendi.

Elektronik Haberleşme Mevzuatına göre, kurumlar tarafından yetkilendirilmemiş elektronik haberleşme servislerinin sağlanmasına ya da bu yönde alt yapı oluşturulup işletilmesine 5809 sayılı Kanunun 63. cü maddesi gereğince yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Çiğdem TANKER