Media Post Communications ve Knowledge Networks’ün 2,242 Amerikalı üzerinde yaptığı anketin sonucuna göre, ankete katılanların %15inin sosyal medya sitelerinden ürün satın almaya eğilimli oldukları tespit edildi.

İlgili anket çalışmasında sosyal medya kullanımının evrenselleşmeye başlamasıyla, mobil sosyal medya reklamları sayesinde sağlanılan ürün satın alma eğiliminin artışının göz ardı edilemeyeceği belirtildi.

mobil pazarlamanın sosyal medyada etkisi

Ayrıca kullanıcıların mobil sosyal medya reklamlarından öğrendiklerini böylece ürünler arasında daha kolay keşif yapılabilirlik oranının %25 arttığı ortaya koyuluyor.

 Smartphone kullanıcıları daha çok etkileniyor!

Smartphone kullanıcılarının %32sinin uygulamalar içerisinde ki mobil sosyal medya reklamlarından etkilenme eğilimi diğer mobil telefon kullanıcılarına oranla daha fazla.

13-54 yaş aralığında ki smartphone kullanıcıları, mobil internette gezinirken uygulamalar içerisinde görünen reklamların kendi ihtiyaçları ve kendi ilgi alanları doğrultusunda olduğunu belirtip bu yönde satın alımlarının arttığını söylüyorlar. Sonuç olarak, smartphone kullanıcılarının mobil reklamları takip etme ve kabul etme oranları, diğer mobil telefon kullanıcılarına göre %70 daha fazla.

Sonuç olarak Smartphone kullanan insanlar arttıkça, reklam veren kurum ve kuruluşların müşterilerine ulaşma şansları daha da gelişecek.