Proje Eğitim Merkezi ile fikrini projelendiren ve doğru planlayan kazanır! İş fikrinizin projeye dönüştürülmesi aşamasında, projenizin kapsamını, zamanlamasını, ihtiyaç duyduğunuz kaynakları, projenin maliyetini ve risklerini detaylı olarak planlayarak projenizi “doğru” yönetebilirsiniz. Planlama safhasını hızlıca geçerek kervan yolda düzülür anlayışı ile hareket etmek, projenin birden fazla alanda karşılacağı problemleri peşinen kabullenmektir. Fikrin projeye dönüşmesinden sonraki süreçleri planlamak, kaynakların doğru ve verimli kullanılmasına olanak sağlayacak ve projenizin başarılı olma olasılığını arttıracaktır.

pem_elkon

Proje Eğitim Merkezi (PEM)’nin Proje Yönetimi ve İş Analizi eğitimleri ile doğru planlanan, ölçülebilir ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirmek hiç de zor değil. Kapsam, zaman, maliyet, iletişim, insan kaynakları, risk, kalite, paydaşlar gibi konuların proje süresince nasıl yönetileceği, nasıl izleneceği, hangi çalışmaların nasıl yapılacağı, hangi metodoloji ve araçların kullanılacağı gibi birçok konuyu içeren detaylı bir “proje yönetim planı” beraberinde başarıyı getiriyor. Kurulduğundan bugüne bilgi teknolojileri, finans, sağlık, inşaat, perakende gibi farklı sektörlerden yüzlerce kuruma ve binlerce profesyonele eğitimler veren PEM’in kıdemli eğitmeni Dr. Ali Gürbüz proje yönetimi ve iş analizi eğitimlerinin, işimizi ve dünyamızı sürdürülebilir kılmak için gerekli olduğuna dikkat çekiyor. PEM düzenlediği eğitimlerle, şirketlerin orta ve uzun vadedeki karlılığına önemli katkılar sağlıyor.

proje-egitim-merkezi-pem_logo

Türkiyede ve Dünyada aynı anda hem PMI® (Project Management Institude) hem de IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından akredite edilmiş tek eğitim kurumu olan PEM, ülkemizde gerçekleştirilen başarılı projeleri ve bu projeleri hayata geçirecek bilgi, beceri ve profesyonel deneyime sahip nitelikli insan sayısını artırmak için, İş Analizi, Proje Yönetimi ve Kullanıcı Deneyimi Tasarımı alanlarında sektör profesyonelleri, kobiler ve teknoloji şirketleri için uluslararası standartlara uygun sertifikasyon eğitimleri düzenliyor. http://www.projeegitimmerkezi.com