Türkiye, Twitter ve Youtube yasağını tartışırken, özgürlüklerin kısıtlanmasına bir destek de Diyanet’in hutbesinden geldi. Diyanet tarafından hazırlanan ve dün Cuma namazında okunan hutbe, sosyal medya yasakları ve seçim öncesinde içerdiği mesaj nedeniyle tepki çekti. Cuma namazı için camilerde okutulan “Hürriyet ve Mesuliyet” başlıklı hutbede özgürlüklerin kısıtlanabileceğine dair mesajların yer alması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Cuma namazı sonrasında da sosyal medyada yoğun bir şekilde Diyanet’e tepki dolu mesajlar yer aldı.

cuma-hutbesi

Günümüzde birçok hatanın, hürriyet kavramının yanlış anlaşılmasından kaynaklandığı vurgulanan hutbede, “Kitle iletişim araçlarıyla dünyamızın küçüldüğü, geminin dibini delmek isteyenlerin çoğaldığı” dünyada hürriyetin başıboşluk olmadığı vurgulandı.

İşte sosyal medyada büyük tepki çeken o hutbenin tam metini:

“HÜRRİYET VE MESULİYET

Aziz Kardeşlerim!

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Cahiliye karanlığındaki kalplere iman nurunu yerleştirmek için elinden gelen gayreti gösteriyordu. Bir yandan hâl ve hareketleriyle getirdiği hidayeti yaşayarak sunarken bir yandan da etkili ve üstün hitabetiyle ilâhî mesajı en hikmetli kelimelere döküyordu. Bir gün insan ve toplum için hayat î bir önem taşıyan “hürriyet ve mesuliyet” duygusunu ashâbına güzel bir benzetmeyle şöyle anlatıyordu: Toplumsal sorumluluğun ve bireysel hürriyetin sınırlarını belirleyen bu hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), çok beliğ bir üslupla yaşadığımız dünyayı bir gemiye, bütün insanları da bu gemide yol alan yolculara benzetir. Yolcular kendi içlerinde iki kısma ayrılır. Bir kısmı Allah’ın koymuş olduğu sınırları gözeten ilim, irfan, akıl ve erdem sahibi insanlar; diğer kısmı ise bu sınırları çiğneyen, heva ve arzularına esir düşmüş, hürriyeti başıboşluk ve sorumsuzluk olarak telakki eden, sonu hem kendisinin hem de insanlığın felaketi olacak bir hürriyet anlayışına sahip olan kimselerdir.

Gemi hareket etmeden önce bu iki grup insan kura ile gemide yolculuk yapacakları yerleri belirlemiş, birinciler üst kısımda, ikinciler ise alt kısımda yerlerini almışlardır. İlahî rotada seyreden gemi, tam denizin ortasına vardığında aşağıdakiler güya yukarıdakileri gidip rahatsız etmemek gibi masumane görünen bir bahaneyle su ihtiyaçlarını gidermek için geminin dibini delmek isterler.

“ÖNLERİNDE DURUP, GEMİYİ DELMELERİNE ENGEL OLUN”
İşte bu hâl karşısında yukarıdakiler bütün insanlığın ortak malı olan bu geminin delinip su almasına mani olmadıkları takdirde yukarıdakilerle aşağıdakiler hep birlikte helak olacaktır. Ancak önlerine durup hikmetli bir yolla engel oldukları zaman sadece kendileri değil aşağıdakiler de batmaktan kurtulacaklardır.

Aziz Müminler!
Hürriyet ve mesuliyet, zıt gibi görünen ancak birbirinden asla ayrılmayan iki kavramdır. Fertler ve toplumlar, yaratıcılarına, üyesi oldukları insanlık âlemine, üzerinde yaşadıkları ve ortak olarak kullandıkları tabiata karşı görevlerini ifa ettikleri oranda hürdür.

“HÜRRİYET BAŞIBOŞLUK DEĞİLDİR”
Kıymetli Kardeşlerim!
Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor?” buyuruyor. İslam’a göre hürriyet, başıboşluk demek değildir. Sorumsuzluk demek hiç değildir. Hürriyet, kötülük yapma ve günahlara dalma özgürlüğü demek değildir. Hürriyet, insanın, sadece başkasının köleliğinden, sadece başkasının emir ve direktiflerine göre yaşamasından kurtulması demek de değildir. Hürriyet, Allah’tan başkasına boyun eğmemek, O’ndan gayrısına teslim olmamak anlamına gelir. İslâm’da hürriyetin çok geniş bir anlam dünyası vardır. Hatta İslam alimleri iffet, içtihat, sabır, hilm, af, cömertlik, kanaat ve takva gibi yüce hasletleri hep hürriyetin birer şubesi olarak değerlendirmişlerdir.

“İFFET CİNSEL ARZULARA KANAAT, PARAYA ESİR OLMAMAKTIR”
Zira iffet, cinsel arzulara esir olmamaktır. İçtihat, tembellik ve rahata esir olmamaktır. Sabır, korku ve sıkıntıya esir olmamaktır. Hilm, öfkeye esir olmamaktır. Af, intikam duygusuna esir olmamaktır. Cömertlik ve kanaat, mal sevgisine ve paraya esir olmamaktır. Takva ise nefsin hevasına ve şeytana esir düşmemektir. İslâm’ın insana kazandırmak istediği hürriyet, en başta kendi hevâ, heves, tutku ve arzularına kul ve köle olmaktan kurtulması anlamındaki hürriyettir. Ahlâkî ve vicdanî hürriyettir. İrade hürriyetidir. İrade hürriyeti kazanılmadan diğer hürriyetler korunamaz.

“KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARIYLA DÜNYA KÜÇÜLDÜ GEMİNİN DİBİNİ DELMEK İSTEYENLER ÇOĞALDI”
Kardeşlerim!
Günümüzde birçok hata, hürriyet kavramının yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Zira çoğu kimseye göre hürriyet, kişinin her yapmak istediğine sahip olmasıdır. Ancak unutmayalım ki böyle bir anlayış hem kişiyi hem de toplumu esarete ve felakete sürükler.
Kitle iletişim araçlarıyla dünyamızın küçüldüğü, geminin dibini delmek isteyenlerin çoğaldığı, teknik imkânları kullanıp tabiatın ekolojik dengesini dahi bozacak kadar ileri gittikleri günümüzde insanlık, Kur’an-ı Kerim’in ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in özgürlük ve sorumluk konusundaki mesajlarına her zamankinden daha fazla muhtaçtır.

Aziz Kardeşlerim!
Hepimiz, Rabbimizin bize emanet ettiği ortak gemide ebediyete doğru seyrüsefer halindeyiz. Rabbimiz, can emanetini sahibine teslim edinceye kadar bu gemiyi delmeden ve deldirmeden, sahil-i selâmete erebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin!”

 diyanetin-cuma-hutbesi

Hutbenin Sosyal Medya Yansımaları
R. İhsan Eliaçık @ihsaneliacik 
Öldürmelere, hırsızlıklara ve yalanlalara Diyanet ortaktır. Hatta onun suçu iki kat daha fazladır.
Faik Tunay @FaikTUNAY 
Kimsenin günahını almak istemem, hemen tepki verip suçlamak asla mizacım değil! Ama bu cuma hutbesi üzgünüm ki derin siyasi mesaj içeriyordu!!
Nesrin Nas @Nesrinnas Lütfen okuyun bu hutbeyi. Özgürlüklere başıboşluk diyor yetmiyor insanları ayırıyor, damgalıyor.
Engin Bas @enginbas 
Diyanet işleri hangi dinin işine bakıyorsa çok acaip bi din olmalı; Yolsuzluk, rüşvet, müslüman öldürme serbest, “tape’ günah…
Bahattin Yücel @bahattinyucel 
Diyanet İşleri Başkanı Dini siyasete alet etmeyi rutinleştirince,İktidar oyununda taraf oldu.Her halde böylesi gelmemiştir.
Mehmet Baransu @mehmetbaransu 
Anlaşıldı. Bu Diyaneti de kapatma zamanı geldi. Cuma mı kılıyoruz, akpnin seçim hutbesini mi dinliyoruz belli değil
Bulent Kenes @bkenes 
TR’da rejimin yol açtığı sorunların önemli bir kısmı Diyanet kaynaklıdır. Dindarların bir kısmının nihayet bunu anlamış olması sevindirici.