Günümüzde “Sosyal Medya” yı yönetmek başlı başına ayrı bir iş olarak tanımlanmakta… Çünkü sosyal medya zombileri türemiş durumda.

Nedir sosyal medya zombileri?

Sosyal medya zombileri otomasyon şeklinde çalışırlar. Otomasyon ileri giderken sosyal medya pazarlama çalışmalarının ileri gitmesi söz konusu değildir. Örneğin Facebook fan sayfanızda binlerce kişi mevcut ancak aktif şekilde sayfanızda etkinlik gösteren çok az kişi var. Bu demektir ki sayfanız içerisinde günlük aktif olan kullanıcıları barındırmıyor yani zombiler aktif kullanıcılardan daha fazla demektir. Öte yandan da belirli otomatik programlar tarafından oluşturulup takipçi gibi gösterilen zombiler de mevcuttur. Eğer başarılı bir sosyal medya pazarlamasına ulaşılmak isteniliyorsa zombiler yerine aktif kullanıcılara ulaşma stratejisinin belirlenmesi gerekli.

Sosyal medya dijtal pazarlamanın biçimleri oldukça farklılık gösterir. SEO, PPC, Remarketing, web geliştirme, QR kodları doğrusal yaklaşım biçimleridir. “Bunu yapmalıyız ki o zaman başarı olsun”  içeriği ile sosyal medya stratejisi tahrik edilebilir.  Esas olarak şu maddelere dikkat edilmesi gereklidir;

Anlamlı içerikler üretiliyor mu?

Temelde takipçilerle ya da izleyicilerle birlikte yaratım ve paylaşım oluşturulması gereklidir. İzleyiciler ve takipçiler zamanla müşteriler haline dönüşür. Anlamlı içerikler zombiler tarafından değil gerçek insanlar tarafından oluşturulur. Bu süreç içerisinde de müşterinin kim ve kimler olduğu saptanılır. Kiminle iletişim kurulduğu bilinmiyorsa konuşmaya başlamak kendi içerisinde bir risk oluşturur. Sosyal müşterileri anlamanın tek yolu onlarla etkileşim içerisinde olmaktır. Oluşturulan anlamsal içerikler sayesinde hedeflenen kitle öncelikle dinlenmeli, hedef kitleden gelen yanıtlar değerlendirilmeli ve gelen tepkilere göre planlar yapılmalı. Unutulmaması gereken otomasyona bağlı zombilerinin sosyal aktiviteleri de otomatikleştirmesinin imkansız olduğudur. 🙂

Başarılı sosyal medya kampanyaları için ne gereklidir?

Başarılı sosyal medya kampanyaları için kesinlikle olmazsa olmaz olan içerik stratejileri belirlenmesi gereklidir. Bu kampanyalara zaman kazandırabilir ve içerikler yardımıyla elde edilen sonuçları analiz etmek için destek araçlar satın alınabilir. Burada en önemli nokta sosyal medya içeriklerinin otomatikleştirilmesinin müşteriler için çekici olmadığıdır. Tüm sosyal medya platformlarında anlamlı içeriklerin proaktif bir insan veya insanlar tarafından oluşturulması gerektiğidir.

Proaktif insan ne demektir?

“21. Yüzyılda Yöneticilik” kitabının yazarı Bob Nelson der ki “Hayatta en büyük hata bir başkası için çalıştığını düşünmektir.” Proaktif insanlar kendi görev tanımlarının sınırlarına çıkmaya hazırdırlar ve yaptıkları işi daha da iyi yapabilmek için değişimlere açık ve katma değer üreten kişilerdir. Proaktif kişiler koşullar ne olursa olsun kişisel insiyatif alma konusuna eğilimli olurlar ve iş stresine dayanıklılık, başarılı liderlik, girişimcilik ve insiyatiflere katılma özellikleriyle birlikte kurumsal sonuçlara olumlu katkılarıyla göze çarparlar.

Teknolojinin sayesinde birçok iletişim fırsatları oluşturuldu ancak insanların genelinin doğasında var olan paranın harcanması gerekli olan yerler hala belirlenemedi. Sosyal medya platformlarında önemli ölçüde yer edinen zombilerin temizlenebilmesi için gerekli stratejiler belirlenip bu konuda yardımcı olabilecek stratejistler ayarlanmalı ya da gerekli araçlar satın alınmalıdır.

Zombilerden oluşan bir takipçi sayısı hiçbir sosyal medya pazarlamasına görünürden  öte katkı sağlamaz!