“Vakit nakittir” sözü zamanı etkin kullanmayı ve hızın önemini en iyi açıklayan sözlerdendir.

Vakit nakittir! Aksi kim tarafından iddia edilebilir ki?

Bir şeyler yaparken harcanılan zamanın miktarı ile doğru orantıda benimsenebilen bir düşünce var mıdır?

Kaç kere bitirilmiş bir işin günler sonrasında  yeniden gözden geçirilmesi mümkün? 

Sadece “verimli olmanın ilerletici faydasını görememe”  ya da “değeri yüksek hedeflere odaklanamama” gibi davranış eğilimleri bazı doğru yönelmeler sayesinde kolayca aşılabilecek sorunların bir kaçıdır.

Bu tür sorunları çözmenin en kolay yolu şu düşünce biçimiyle sağlanabilir; “Bunu sattığımda para kazanırım, bunu satın aldığımda para kaybederim”.  Esasında zaman=para gibi görünse de bunun gerçek anlamı üretkenlik ve verimliliktir. Zaman, verimli ve üretken bir şekilde değerlendirilirse karşılığında para olarak geri dönüşümü mutlaka olacaktır. Böylece kazanılan para sayesinde hedeflenilen amaca ulaşabilme daha da kolaylaşır.

İşte zamanı elverişli şekilde kullanarak nakite çevirmenin bazı ipuçları;

vakit nakittir

1. İş mülakatı esnasında zaman, para demektir. İş görüşmesi sırasında konuşmanın maaş konusuna gelmesini beklemek yerine düşünülen pozisyon için ne kadar bütçe ayarlandığını öğrenmek hem işveren hem de  işe başvuran kişi açısından ayrıca ileri ki müzakereler için zaman harcanmasının önlenmesi ile zaman kayıplarının büyük ölçüde önüne geçilir.

2. İlgilenilen konu ile ilgili önemli insanların e-posta adreslerinin bilinmesi zaman konusunda bir adım öne geçilmesini sağlar. Böylece zamandan tasarruf elde edilerek istenilen noktaya daha çabuk ulaşılır.  Tabii ki gönderilecek e-posta içeriğinin kısa, net ve anlaşılır olması gerekmekte…

3. İş referanslarına sahip olmak yine zamandan tasarruf sağlayıp istenilen noktaya ulaşılmada yardımcı olur. Ancak referanslara sahip olunmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kullanılan cümle yapısıdır… Örneğin web sayfası tasarımı konusunda iş yapılmak isteniliyorsa “Web tasarımı konusunda yardım isteyen var mı?” yerine “Web sayfası tasarımından memnun olmayan kimler?” denilirse başarıya ulaşmaya bir adım daha yaklaşılır.

4. Bir iş için pazarlık yapmak nakitten tasarruf sağlayacağı gibi vakitten de aynı şekilde doğru orantılı olarak tasarruf sağlar. Herhangi bir indirim talep edildiğinde genellikle “Hayır” yanıtı alınır. Bu olumsuz cevap karşısında “Gerçekten bu işi yapmak istiyorum… Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız?” diye bir soru cümlesi yöneltmek olumsuz cevabın değişip tavsiyelerle birlikte daha iyi bir yanıt alınmasına yardımcı olur.

5. Bir ekip olarak performans söz konusu olduğunda vakit nakittir. Vakit pratik ayrıntılar üzerine yoğunlaşılması için kullanılırsa hız performansının arttığı gözlenecektir. Tek elin nesi var iki elin sesi var…

6. Yeni ilişkiler inşa etmek vakit konusunda yarar sağlar. 100 kişiye e-posta gönderilmesi yerine sadece 1 kişiyle yüz yüze öğle yemeği ya da kahve için buluşulursa 10 saat e-posta göndermeye ayrılan vakitten daha çok yarar sağlanır.

7. Kurulan markanın tanıtımı ve kampanya bilgilerinin hedeflenen kitlelere çabuk ulaşılmasını sağlayıp hem zamandan hem de nakitten tasarruf elde etmek sosyal medya ağlarının kullanımıyla sağlanır. Efektif şekilde sosyal medya kullanımı kitle geri bildirimlerinin kolayca toplanması ile yine vakitten tasarruf sağlayarak hızlı adımlarla ilerleyen bir işletme haline gelinmesi sağlanır.

Dr. Yılmaz ARGÜDEN’in yorumuyla; “Hız, daha az yatırımla daha çok üretebilmeyi de sağlar. Zaman kayıplarını önlemek yatırım verimliliğini artırır. Yatırımları hızlı yapabilmek ise yatırım kararıyla üretim arasındaki zamanı azalttığından teknolojik eskime riskini azaltır. Özetle, hızlı olmak, en önemli rekabet avantajıdır.”

Şimdi bir kere daha soralım  “Vakit nakittir değil mi?”

vakit nakit