Günümüzde şirket yöneticileri, şirket tanıtımlarının daha iyi olması ve ürünlerinin markalaşması açısından sosyal medya stratejisi oluşturmanın ve bu konuda ilerlemenin yolunun sosyal medyadan geçtiğinde hem fikirler. 2009 yılında sosyal medya kullanım oranı 2010 yılında iki katına çıkarak önemini daha da arttırdı. Society for New Communications ajansının 500 şirkette yaptığı araştırmasına göre;

· %91’i en az bir tane sosyal medya aracı kullanıyor.
· %80’i en az bir tane sosyal ağ sitesinde şirket sayfasına sahip.
· %57’si LinkedIn gibi bir site üzerinden ağ a sahip.
· %65’i şirket bloglarına sahip.
· %52’si Twitter hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. 

Bu sonuçların ardından sosyal medyada yer almayan şirketlerin eninde sonunda günümüze ayak uydurarak sosyal medyaya adım atması gerekecek. Sosyal medyada yer almadan önce planlı bir şekilde hareket edilmeli. Sosyal medya planı oluşturmanın yürütülmesi ve değerlendirilmesi için uzun bir zaman dilimi, zaman dilimi içerisinde ihtiyaç duyulacak maddi gereksinim ve yetenekli, donanımlı çalışanlara ihtiyaç duyulur ki bunlar da bugünün iş dünyasında en çok sorun yaşanılan detaylardır. Yetenekli çalışan bulunulsa, onun ihtiyacını karşılayabilecek bütçe ayarlanamayabilir ya da bütçede sorun olmasa bile ekip çalışmasına uygun olabilecek çalışan yoksunluğu yaşanabilir.

Şirketler zamandan ve maliyetten, sosyal medya süreçlerini etkili bir şekilde kullanarak nasıl tasarruf edebilirler?
1. Mevcut Ekip Gücünden Yararlanma

Müşterilere telefon ve çevrimiçi yazışma ile destek veren ekip çalışanlarını daha da etkin çalışma sergileyebilmeleri ve müşteri iletişimi konusunda daha da etkin olabilmeleri için şirketinizin ürünlerini bilen ekibin gerekli eğitimlerinin sağlanması zamandan tasarrufta çok önemli bir yere sahiptir.
Sosyal medya stratejisi geliştirilirken kim neyi, ne şekilde, hangi platformda yapmalı soruları zaman kaybına yol açmakta. Bu yüzden çoğu şirket bu konuda tecrübeli bir ortağa ihtiyaç duyarak onunla direk iş birliği içerisine girer ve sosyal medya yapı ve süreçlerinden kolayca zaman ve kazanç sağlatılır.

2. Sağlam Plan Oluşturulması

Sosyal medya programı geliştirmeye karar verilmeden önce triaj sisteminin ( şirketin nelere nasıl şekilde ihtiyacının olduğunun belirlenmesi ve bu yönde iyileştirme sağlanması ) kullanılması sağlam temele sahip plan oluşturulmasının ilk basamağıdır. Bundan sonraki adımda iletişim süreçleri sanılanın aksine daha da kolay olacaktır. En büyük önemli sorun planları alırken harcanan zaman. Kararlar almak için ya da uygulamaya konmadan önce süreç evraklarını ayrıntılı olarak hazırlamak için çok zaman harcamamak gerekli. Sosyal medya esnek ve hızlı bir süreçte ilerleyen, değişen bir mekanizmaya sahip olduğundan ne kadar hızlı ve sağlam planlar oluşturulursa o kadar sosyal medyanın meyvelerinden yararlanılır. Günümüzde çoğu şirket, etkili bir triaj sistemi kullanmakta böylece müşterileriyle her zaman kolayca iletişim halinde olup sorunlarına, isteklerine sosyal medyanın gücü sayesinde en kısa zamanda cevap verebilme yetisine sahip ve istedikleri yükselişe bir adım daha yaklaşmış oluyorlar.

3. Gerekli Araçlara ve Danışmanlara Harcanan Giderleri Azaltma

Araştırmalara göre çoğu şirket harcamalarının büyük bir oranını sosyal medya araçlarına ve danışmanlarına yapıyor. Çeşitli sosyal medya araçlarının işlevleri hemen hemen aynıdır. Eğer önemli araçların kullanımını şirket içerisinde doğru bölümlerde doğru yapısallıkta sağlatılırsa şirket verimliliği artar ve kullanımı yaygınlaşan belirli araçların kullanım tecrübesinin artmasıyla hem zaman kaybı engellenmiş olur hem de eğitim masraflarının azalmasıyla şirket giderlerinde azalma meydana gelir.
Şirketlerin sosyal medya planlaması için, şirket çalışanlarının şirketin politikasını ve işleyişini daha iyi bildiği düşünülürse, pahalı danışman ücretleri gereksiz harcamalar listesinde bir numarada olacaktır. Yöneticiler, çalışanlarına güvenmeli ve ekip ruhuyla gerekli sosyal medya süreçleri planlanmalıdır.

4. Nitelikli Yetenekleri Keşfetmek

Şirket içi nitelikli yetenekleri keşfetmek için, deneyimli sosyal medya ve toplum yöneticileri kiralamaktan kaçınılmamalı. Mesela verimli sosyal medya süreçleri oluşturmak için dışarıdan ekstra bir sosyal medya ekibi oluşturmak gerekmez ama uzun vade planlaması için bir tane sosyal medya uzmanı işe alımı, stratejik adımlar için fayda sağlarken gereksiz çoğu harcamayı engeller ve şirketin tanıtımında, şirket ürünlerinin markalaştırılmasında şirketin kendisine zarar verebilecek adımlardan kaçınılır.

5. Sosyal Medya Eğitim Programları

Sosyal medya uzmanlarının doğru bilgi ile yönlendirilmesi şirketlerin zaman kaybetmesini önler ve artı zaman kazanmasına da önayak olur. Şirket çalışanlarının, Sosyal Medya Eğitim programlarına katılmaları ile diğer meslektaşlarının hangi sosyal medya uygulamalarını kullandıklarını, içlerinden kendi şirketleri için en iyisinin ve en uygun olanının kararlaştırılmasını sağlar.

Kuzey TANKER